Dags för Årsmöte!

Lördagen den 16 mars är det dags för Lilla Edets arbetarekommun att hålla sitt årsmöte. Vi kommer att vara på Mötesplatsen (Hörnan på Nettohuset) och vi startar kl. 10.00 och håller på till ca 14.00. Varmt välkomna!

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte den 6 februari

Kallelse till Medlemsmöte. När: onsdag 6 februari Klockan   18.30 Var: SAP lokalen Hantverkargatan 6 Lilla Edet Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare, val av 2 rösträknare 7. Nämnder: Mål och resursplan för…

Läs mer

Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Stefan Löfven har nu rapporterat till talmannen gällande den överenskommelse som träffats mellan S, C, L och Mp. Överenskommelsen rör ett antal sakfrågor och skapar förutsättningar för en regering som kan få igenom sin budget. https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

Läs mer

God Jul och Gott Nytt år!

Nu har vi, Margit och Annette, varit ordförande och oppositionsråd i 2 månader. Det har varit intensivt och mycket att sätta sig in i, lärorikt och intressant. Det känns otroligt bra att vi har många engagerade och duktiga politiker i vårt parti. Vi tackar alla som varit delaktiga i partiet under 2018 och blickar vidare…

Läs mer

Ett härligt gäng på Lilla Edets julmarknad!

Den 2/12 var det julmarknad i Lilla Edet. Socialdemokraterna i Lilla Edet var självklart på plats. Vi hade även äran att ha vår riksdagsledamot Joakim Järrebring med på aktiviteten som pratade med medborgarna. Vi delade ut närmare 175 vuxenpåsar och ca 80 barnpåsar. Vuxenpåsarna hade flygblad med information om regionpolitisk aktivitet som handlade om köerna…

Läs mer

Julmarknad och besök av riksdagsledamot Joakim Järrebring, Välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte Lilla Edets AK 10 december i Lödöse!

Vi utser våra ombud till Partidistriktskongressen i april, samt röstar fram kandidater till uppdrag i Partidistriktet. Kallelse till Medlemsmöte. När: Måndag 10 december Lyckhem, Klockan 18.30 Var: Lyckhem, Långgatan i Lödöse, gult hus vid ICA Matkassen. Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av…

Läs mer

Hjälp med röstning på kandidater till Partikongressen med mera 28 november i Lokalen

Onsdag den 28 november 18 – 20 finns hjälp om man behöver för att kunna rösta till <Partikongressen Man kan få hjälp med inloggning med mera, för att rösta på kandidater till Partikongressen. Dessutom möjlighet att se vad vi kan förbättra i lokalen Alla medlemmar välkomna! Styrelsen

Läs mer

AK Medlemsmöte 26 november 18.30 i Lokalen, Hantverkargatan 6, Lilla Edet

Kallelse till Medlemsmöte i Lilla Edets AK Måndag 26 november i lokalen, Klockan 18.30 i lokalen Hantverkargatan 6, Lilla Edet Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Beslutspunkt Budget 2019 8….

Läs mer

Inbjudan till medlemsmöte!

Hej och välkommen till medlemsmöte den 29 oktober i Fuxernaskolans aula. Vi börjar kl 18.30 till 20.30. Se bifogad dagordning. 1 . Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Valärenden Till…

Läs mer
facebook Twitter Email