Medlemsmöte Lilla Edets AK 10 december i Lödöse!

Vi utser våra ombud till Partidistriktskongressen i april, samt röstar fram kandidater till uppdrag i Partidistriktet. Kallelse till Medlemsmöte. När: Måndag 10 december Lyckhem, Klockan 18.30 Var: Lyckhem, Långgatan i Lödöse, gult hus vid ICA Matkassen. Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av…

Läs mer

Hjälp med röstning på kandidater till Partikongressen med mera 28 november i Lokalen

Onsdag den 28 november 18 – 20 finns hjälp om man behöver för att kunna rösta till <Partikongressen Man kan få hjälp med inloggning med mera, för att rösta på kandidater till Partikongressen. Dessutom möjlighet att se vad vi kan förbättra i lokalen Alla medlemmar välkomna! Styrelsen

Läs mer

AK Medlemsmöte 26 november 18.30 i Lokalen, Hantverkargatan 6, Lilla Edet

Kallelse till Medlemsmöte i Lilla Edets AK Måndag 26 november i lokalen, Klockan 18.30 i lokalen Hantverkargatan 6, Lilla Edet Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Beslutspunkt Budget 2019 8….

Läs mer

Inbjudan till medlemsmöte!

Hej och välkommen till medlemsmöte den 29 oktober i Fuxernaskolans aula. Vi börjar kl 18.30 till 20.30. Se bifogad dagordning. 1 . Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Valärenden Till…

Läs mer

Medlemsmöte den 15 oktober

Kallelse till AK medlemsmöte Plats: Hantverkaregatan 6 i Lilla Edet Dag/tid: Måndag 15 oktober klockan 18.30 – 20.30   Preliminär dagordning: Val till AK styrelsen (ordförande och 2 ersättare) Val till skolgrupen (Representanter för Hjärtum-Västerlanda och Fuxerna) Val till partikongressen Val av 9 representanter till PD mötet den 12/11 på Fars Hatt i Kungälv Val…

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande

Carlos Rebelo Da Silva har aviserat att han kommer avsäga sig uppdraget som kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige den 17 oktober. Annette Fransson har blivit vald av AK styrelsen och Kommunfullmäktigegruppen att överta uppdraget som löper fram till 31 december 2018. Valet av kommunalråd för perioden 2019-2022 kommer följa den sedvanliga nominerings- och valproceduren….

Läs mer

Medlemsmöte Fuxerna S-förening

OBS! Nomineringsmöte

Nomineringsmöte till nämnder och uppdrag. Information om det politiska läget i kommunen Lämnar intresseanmälan till Tommy Andersson om du vill sitta i en nämnd. e-postadress är: tommy-andersson56@comhem.se Datum: 10 oktober Tid: 18:30 Plats: Hantverkaregatan 6 Välkomna Fuxerna styrelse    

Läs mer

Stor satsning på kommunens unga invånare

Nu satsar Lilla Edets kommun på att anställa ungdomscoacher och en uppstart av Lilla Edet fritid.

Som ett första steg i uppstarten av Lilla Edet fritid anställs fyra ungdomscoacher. Tre av dem påbörjade sitt arbete innan skolstarten i augusti respektive i början av september. Den fjärde börjar senast i januari 2019. – Ungdomscoacherna ska jobba med och för ungdomarna både under skoltid och fritid. Allt från att möta upp i uppehållsrummet…

Läs mer

Hela Sverige behöver kultur och kreativitet

Man ska kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Det är helt centralt i det starka samhälle vi vill bygga. I alla delar av landet ska det finnas platser där människor kan mötas för att utbyta tankar och idéer och ta del av kultur. Därför går Socialdemokraterna till val på att stärka kulturverksamheterna i…

Läs mer

Miljardtillskott till Sveriges landsbygdskommuner

Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraterna vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det handlar om att bygga ett starkare samhälle och trygga välfärden också på landsbygden.

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater har presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid, för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sveriges ekonomi är urstark. Vi har vänt budgetunderskott till överskott och investerat i välfärden. Arbetslösheten har minskat. Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta som någonsin har uppmäts…

Läs mer
facebook Twitter Email