Har du tid att prata om trygghet?

Läs mer

Satsningar på välfärden går före skattesänkningar för de rikaste

Jag vill utveckla vården till en bättre kontinuitet, där man får träffa samma läkare. Och där man har tillgång till god akutvård dygnets alla timmar, oavsett om man bor centralt eller på landsbygden.

Läs mer

EN GOD VÄLFÄRD

Vi vill bidra till att minska den isolering som kan uppstå. För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Kontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras, så att de äldre oftare möter samma personal. När det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. • Att…

Läs mer

IDAG STARTAR FÖRTIDSRÖSTNINGEN!

TA CHANSEN ATT RÖSTA BORT MODERATSTYRET I VÄSTRA GÖTALANDSREGION

Fyra år av moderatstyre har blandat annat inneburit: Höjda skatter Sämre tillgänglighet, växande köer till operation och längre väntetider på akuten. Hyrpersonal och köpt vård istället för satsningar på egen personal och verksamhet. Stora underskott inom sjukvården

Läs mer

Satsningar på ökad trygghet och studiero för att höja skolresultaten

Vi har tagit ett prioriterat inriktningsbeslut att år 2025 ska våra skolor tillhöra de 25 % som visar bäst resultat i Sverige!

Men det finns några utmaningar på vägen som vi måste arbeta med. Lärarbristen är en av våra största utmaningar, för att vi ska behålla och rekrytera de bästa pedagogerna ska vi satsa på att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Våra pedagoger ska fokusera på att undervisa. Det är viktigt att…

Läs mer

EN STARK TILLVÄXT I LILLA EDETS KOMMUN

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är viktigt för kommunen när befolkningen ökar. Bostaden är en social rättighet och en förutsättning för etablering i samhället. • Bygga 100 nya hyreslägenheter före år 2022, fördelade över kommunen • Bygga 1 600 nya bostäder fram till 2030 • Att den offentliga miljön underhålls och är trygg…

Läs mer

ETT STARKARE, TRYGGARE OCH BÄTTRE VÄSTRA GÖTALAND

Läs mer

Seniorkort 65+ inom kommunen

    Vill du veta mera? klicka här

Läs mer

Hjälp till Hjärtum IS ungdomsverksamhet

Vi i Socialdemokraterna i Lilla Edet vill hjälpa Hjärtum IS med ett bidrag för dom stulna pantburkarna då vi tycker att dom tillsammans gör ett bra ideellt arbete för barn och ungdomar. Därför skänker vi 4000:- till föreningens barn och ungdomsverksamhet. Fortsätt med erat fina arbete.?? Mikael Karlsson Ordf. Socialdemokraterna Lilla Edet

Läs mer

100 SKÄL ATT RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA

Rösta på Socialdemokraterna den 9:e september om du vill se mer satsningar på Sveriges barn och unga – framför skattesänkningar för de allra rikast

100 reformer som Socialdemokraterna genomfört i regeringsställning under mandatperioden som ökar jämlikheten för barn och unga. Helt enkelt 100 skäl till varför man som ung borde rösta på Socialdemokraterna. För det visar att Socialdemokraterna levererar politik som gör skillnad för unga i vardagen och det pekar ut riktningen för välfärdsbygget som Socialdemokraterna vill genomföra nästkommande…

Läs mer
facebook Twitter Email