God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År önskar Socialdemokraterna i Lilla Edet!

Läs mer

Dessa blev valda till gruppledare för 2019-2022

Gruppledare som valdes på medlemsmötet den 17 december för tiden 2019-2022 – Kommunstyrelsen/kommunalråd – Carlos Rebelo Da Silva, Lilla Edet – Miljö och byggnadsnämnden – Johan Nicklasson, Hjärtum – Utbildningsnämnden – Carin Thorén Hansson, Lödöse – Omsorgsnämnden – Vesna Källström, Lilla Edet – Individnämnden – Minna Salow, Lilla Edet – Tekniska nämnden – Uno Ekberg, Lödöse…

Läs mer

Fantastiskt roligt och givande

Kommunalrådet Carlos Rebelo Da Silva har blivit intervjuat av Alekuriren om en reflektion på den tiden som han har varit Kommunalråd. Hela intervjuns kan du läsa på här på sidan 32

Läs mer

Lilla Edets kommun skärper sina rutiner.

Lilla Edets kommun skärper sina rutiner efter att fem politiker har fått sammanlagt fått drygt 15 000 kronor för mycket i ersättningar. Som TTELA berättat var det en revisionsbyrå som upptäckte de felaktiga utbetalningarna efter ett tips från allmänheten och sedan har även kommunen gjort en egen utredning. Som mest har en enskild politiker från omkring…

Läs mer

Nomineringar till Distrikts- styrelsen och kongressen 2018

  Den 11 december är sista dag att skicka in motioner till distriktskongressen, nomineringar till distriktsuppdrag samt ombud till distriktskongressen 7-8 april. Nomineringar till Uppdrag i partidistriktet som skall välja på ett år –  ordförande –  14 styrelseledamöter –  3 revisorer – 3 revisorssuppleanter –  1 ledamot (förutom PD-ordförande) västsvenska styrelsen –  1 ersättare västsvenska styrelsen –…

Läs mer

Flyttat medlemsmöte!

Mötet är flyttat till söndag den 17 december 17.00 i Folkets Hus! Måndag den 4 december klockan 18:30 till 21:00 träffas vi i Folkets Hus, Lilla Edet. 1.Mötets öppnande. 2.Val av sekreterare 3.Godkännande av dagordningen 4.Fastställande av nomineringstid 5.Upprop och justering av röstlängd 6.Val av tre justerare 7.Val av tre rösträknare. 8.Informationspunkt 1.Aktuell politiska frågor   Carlos Rebelo…

Läs mer

Regionrådet Lena Hult om tilläggsbudgeten

Lena Hult, regionråd, uttalar sig här om Västra Götalandsregionens tilläggsbudget 2018

Läs mer

Medlemsbrev angående Revisionsrapporten!

Med anledning av revisionsrapporten om granskning av rutiner och hantering av arvoden till förtroendevalda så vill jag informera er medlemmar om att jag ser allvarligt på det som framkommit! Jag kommer att föra samtal med våra förtroendevalda för att säkerhetsställa att våra förtroendevalda följer dom rutiner som finns kring hantering av ersättningar! Vi kommer också…

Läs mer

Dessa har vi nominerat till riksdag och region

På arbetarekommunmöte den  9 oktober så nominerade arbetarekommunen följande till riksdag och regionfullmäktige Till Riksdagen Johan Niklasson. Till Regionfullmäktige:  Anne- Lie Palm och Minna Salow

Läs mer

Hej världen!

Nu börjar det hända saker! Ny hemsida på gång, kul!

Läs mer
facebook Twitter Email