Aktuellt

Satsningar på ökad trygghet och studiero för att höja skolresultaten

Vi har tagit ett prioriterat inriktningsbeslut att år 2025 ska våra skolor tillhöra de 25 % som visar bäst resultat i Sverige!

Men det finns några utmaningar på vägen som vi måste arbeta med. Lärarbristen är en av våra största utmaningar, för att vi ska behålla och rekrytera de bästa pedagogerna ska vi satsa på att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Våra pedagoger ska fokusera på att undervisa. Det är viktigt att…

Läs mer

EN STARK TILLVÄXT I LILLA EDETS KOMMUN

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är viktigt för kommunen när befolkningen ökar. Bostaden är en social rättighet och en förutsättning för etablering i samhället. • Bygga 100 nya hyreslägenheter före år 2022, fördelade över kommunen • Bygga 1 600 nya bostäder fram till 2030 • Att den offentliga miljön underhålls och är trygg…

Läs mer

ETT STARKARE, TRYGGARE OCH BÄTTRE VÄSTRA GÖTALAND

Läs mer

Seniorkort 65+ inom kommunen

    Vill du veta mera? klicka här

Läs mer

Hjälp till Hjärtum IS ungdomsverksamhet

Vi i Socialdemokraterna i Lilla Edet vill hjälpa Hjärtum IS med ett bidrag för dom stulna pantburkarna då vi tycker att dom tillsammans gör ett bra ideellt arbete för barn och ungdomar. Därför skänker vi 4000:- till föreningens barn och ungdomsverksamhet. Fortsätt med erat fina arbete.?? Mikael Karlsson Ordf. Socialdemokraterna Lilla Edet

Läs mer

100 SKÄL ATT RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA

Rösta på Socialdemokraterna den 9:e september om du vill se mer satsningar på Sveriges barn och unga – framför skattesänkningar för de allra rikast

100 reformer som Socialdemokraterna genomfört i regeringsställning under mandatperioden som ökar jämlikheten för barn och unga. Helt enkelt 100 skäl till varför man som ung borde rösta på Socialdemokraterna. För det visar att Socialdemokraterna levererar politik som gör skillnad för unga i vardagen och det pekar ut riktningen för välfärdsbygget som Socialdemokraterna vill genomföra nästkommande…

Läs mer

Framtidskontrakt för Lilla Edets Kommun

Vi står inför utmaningar som kräver en framtidsinriktad politik. Vi skriver därför under ett framtidskontrakt som visar hur vi vill ta ansvar för en välfärd vi kan vara stolta över.

Skola År 2025 ska Lilla Edet tillhöra de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige Utöka antalet förskoleplatser med väl anpassade lokaler och utemiljöer Rusta upp befintliga skollokaler och bygga nya skolor där behov finns Satsa på tidiga insatser för barn som är i behov av extra stöd Förebygga psykisk ohälsa bland våra elever genom satsningar…

Läs mer

Äntligen Nya Slussar

Äntligen har regeringen beslutat om nya slussar i Göta Älv. Det har varit ett stort påverkansarbete av oss Socialdemokrater regionalt. Regeringens beslut är den största satsningen på sjöfart i modern tid. Regeringens beslut innebär att infrastrukturplanen för 2018 – 2029 gällande slussarna är fastslagen. Investeringen är uppdelad på två perioder, vilket ger en trolig byggstart…

Läs mer

Medlemsmöte i Lilla Edets AK 2018 05 21

Vi försöker att träffas i vår lokal på Hantverkaregatan i Lilla Edet Tid: 2018 05 21 klockan 18.30 – 21.00 (senast) Dagordning skickas ut senare, men detta kan vi komma att behandla: Ola Johansson från Partidistriktet kommer att hjälpa oss att bli bättre på dörrknackning m.m. Vi tar upp hur vi skall förhålla oss mot…

Läs mer

Första maj 2018 – Tillsammans för trygghet

I år har vi Första Maj firandet på torget i Lilla Edet.

  Dagens samhällsproblem kräver att vi samarbetar och hittar lösningar gemensamt. Därför lanserar vi nu årets första maj-paroll – Tillsammans för trygghet. Kom och lyssna på riksdagsledamot Kenneth G Forslund samt Carlos Rebelo Da Silva, Kommunstyrelsens ordförande.                            Huvudtalare: Kenneth G Forslund                         Carlos Rebelo Da Silva Program: 11:00 Lilla Edets Musikkår 11:25 Välkomsttal Mats Nilsson, Vänsterpartiet…

Läs mer
facebook Twitter Email