Arbetarekommunens styrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Lilla Edet 2019 – 2020

Ordinare:
Margit Hvid, ordförande
Carin Thorén Hansson, vice ordförande
Stig Hvid, kassör
Uno Ekberg, sekreterare
Anne-Lie Palm, ledamot
Minna Salow, ledamot
Dennis Lindberg, ledamot
Ann-Katrin Johansson, ledamot, studieorganisatör
Göran Sühl, ledamot
Ersättare:
Gitte Jensen, ersättare, vice sekreterare
Anders Johansson, ersättare
Hilde Andersson, ersättare, facklig ledare

Adjungerade:
Annette Fransson, vice KSO

Mail till SAP Lilla Edet

facebook Twitter Email