Lödöse S-förening

I Lödöse s-förening samlas vi som bor i Lödöse med omnejd.

Ordförande är Uno Ekberg
Övriga i styrelsen är: Carin Thoren Hansson, Rose-Marie Björner, Stig Hvid, Maria Johnsson och Sven-Olof Björner.
Suppleanter är Martina Freiholtz

Årsmöte med Lödöse och Nygårds s-förening är den 21 februari i Lyckhem, Lödöse kl. 18.30

facebook Twitter Email