AK Medlemsmöte 26 november 18.30 i Lokalen, Hantverkargatan 6, Lilla Edet


Kallelse till Medlemsmöte i Lilla Edets AK

Måndag 26 november i lokalen, Klockan 18.30 i lokalen Hantverkargatan 6, Lilla Edet

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av sekreterare

3. Godkännande av dagordning

4. Upprop och justering av röstlängd

5. Val av 2 justerare

6. Val av 2 rösträknare

7. Beslutspunkt
Budget 2019

8. Övriga frågor

9. Mötets avslutande

Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald för att du skall ha rösträtt,

(senast 14 dagar innan val).

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Margit Hvid

Ordförande arbetarekommunen

 

facebook Twitter Email