Barnomsorg på obekväm arbetstid

Den 22/8 hade vi utbildningsnämndsmöte. En av de viktigaste frågorna på dagordningen för oss inom S gällde Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA).  Förvaltningen har gjort ett gediget arbete med att kartlägga behovet genom att skicka ut en enkät till 1314 vårdnadshavare och även genomfört intervjuer med andra kommuner som erbjuder BOA. Det är ingen tvekan om…

Läs mer

Nomineringar OSA 190913

Hej partivänner och medlemmar. Vi har fått 2 nya platser att nominera ledamöter till.OBS, mycket kort om tid. Vår valberedning måste ha nomineringarna senast 13.9-2019!Vi skall nominera och välja till följande uppdrag: Etikprövningsmyndigheten (tidigare nämnd):Socialdemokraterna har 4 ledamöter. Gemensam styrelse för Kultur i Väst och Västarvet:Socialdemokraterna har 3 ledamöter och 2 ersättare. Eftersom vi fick detta uppdrag igår…

Läs mer

Sommarhälsning

Nu är budgetarbetet och EU-valet över. Två stora händelser som påverkat oss alla under våren. Många har bidragit genom att sitta i timmar på möten, debatter, deltagit i utåtriktade aktiviteter, dörrknackning och en hel del materialutdelning. Nu är det för många dags för semester, vila och återhämtning. Ta hand om er och umgås med familj…

Läs mer
facebook Twitter Email