Omröstning i MOR 2022

Tyvärr förlorade vi i budgetomröstningen Under kvällen måndag den 14 juni antog Lilla Edets kommunfullmäktige nästa års Mål och Resursplan. Vi socialdemokrater gick upp med flera uppdrag som vi vill se i Lilla Edets kommun, vi hade en lång debatt om vilket som va det bästa för Lilla Edet och vad alla olika partier vill…

Läs mer

Mål och Resursplan 2022 (MOR 2022)

Läs mer

Avgiftsfritt för 65+. Det kan ni tacka S för!

Tack vare Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen blir det från och med nästa år gratis för nästan 3000 kommuninvånare i åldern 65+ att besöka en sjuksköterska på någon av regionens vårdcentraler.

Tack vare Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen blir det från och med nästa år gratis för nästan 3000 kommuninvånare i åldern 65+ att besöka en sjuksköterska på någon av regionens vårdcentraler.

Läs mer
facebook Twitter Email