Lilla Edets kommun skärper sina rutiner.

Lilla Edets kommun skärper sina rutiner efter att fem politiker har fått sammanlagt fått drygt 15 000 kronor för mycket i ersättningar. Som TTELA berättat var det en revisionsbyrå som upptäckte de felaktiga utbetalningarna efter ett tips från allmänheten och sedan har även kommunen gjort en egen utredning. Som mest har en enskild politiker från omkring…

Läs mer

Nomineringar till Distrikts- styrelsen och kongressen 2018

  Den 11 december är sista dag att skicka in motioner till distriktskongressen, nomineringar till distriktsuppdrag samt ombud till distriktskongressen 7-8 april. Nomineringar till Uppdrag i partidistriktet som skall välja på ett år –  ordförande –  14 styrelseledamöter –  3 revisorer – 3 revisorssuppleanter –  1 ledamot (förutom PD-ordförande) västsvenska styrelsen –  1 ersättare västsvenska styrelsen –…

Läs mer

Flyttat medlemsmöte!

Mötet är flyttat till söndag den 17 december 17.00 i Folkets Hus! Måndag den 4 december klockan 18:30 till 21:00 träffas vi i Folkets Hus, Lilla Edet. 1.Mötets öppnande. 2.Val av sekreterare 3.Godkännande av dagordningen 4.Fastställande av nomineringstid 5.Upprop och justering av röstlängd 6.Val av tre justerare 7.Val av tre rösträknare. 8.Informationspunkt 1.Aktuell politiska frågor   Carlos Rebelo…

Läs mer
facebook Twitter Email