Fantastiskt roligt och givande

Kommunalrådet Carlos Rebelo Da Silva har blivit intervjuat av Alekuriren om en reflektion på den tiden som han har varit Kommunalråd. Hela intervjuns kan du läsa på här på sidan 32

Läs mer

Lilla Edets kommun skärper sina rutiner.

Lilla Edets kommun skärper sina rutiner efter att fem politiker har fått sammanlagt fått drygt 15 000 kronor för mycket i ersättningar. Som TTELA berättat var det en revisionsbyrå som upptäckte de felaktiga utbetalningarna efter ett tips från allmänheten och sedan har även kommunen gjort en egen utredning. Som mest har en enskild politiker från omkring…

Läs mer

Nomineringar till Distrikts- styrelsen och kongressen 2018

  Den 11 december är sista dag att skicka in motioner till distriktskongressen, nomineringar till distriktsuppdrag samt ombud till distriktskongressen 7-8 april. Nomineringar till Uppdrag i partidistriktet som skall välja på ett år –  ordförande –  14 styrelseledamöter –  3 revisorer – 3 revisorssuppleanter –  1 ledamot (förutom PD-ordförande) västsvenska styrelsen –  1 ersättare västsvenska styrelsen –…

Läs mer
facebook Twitter Email