Avgiftsfritt för 65+. Det kan ni tacka S för!

Tack vare Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen blir det från och med nästa år gratis för nästan 3000 kommuninvånare i åldern 65+ att besöka en sjuksköterska på någon av regionens vårdcentraler.

Sedan 2017 är alla besök på vårdcentral avgiftsfria för alla som är 85 år och äldre, tack vare den S-ledda regeringen. Vi är övertygade om att de allra flesta tycker att det är ett bra sätt att använda skattepengarna, att se till så att de som har störst behov också får mesta hjälpen.

En rättvisereform

Vi ser det som en rättvisereform. Självklart finns det pensionärer som har råd med en 50-lapp. Men för de som är i de mest utsatta situationerna sänks tröskeln för att söka vård i tid och fortsätta behandlingar. När reformen var uppe till beslut på regionfullmäktige, den 18 maj, protesterade den styrande moderatledda minoriteten i regionen högljutt. De kallade de socialdemokratiska ledamöterna för ”oansvariga” och reformen för ”respektlös hantering av skattemedel”. Detta synsätt borde få varje pensionär i landet djupt oroad över vad ett moderatlett styre i Sverige efter nästa val kan innebära.

Mats Eriksson, Regionfullmäktige, Ledamot
Gitte Jensen, Styrelsen för NU-sjukvården, ersättare
Madeleine Librén, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare

facebook Twitter Email