Aktuellt

Framtidskontrakt för Lilla Edets Kommun

Vi står inför utmaningar som kräver en framtidsinriktad politik. Vi skriver därför under ett framtidskontrakt som visar hur vi vill ta ansvar för en välfärd vi kan vara stolta över.

Skola År 2025 ska Lilla Edet tillhöra de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige Utöka antalet förskoleplatser med väl anpassade lokaler och utemiljöer Rusta upp befintliga skollokaler och bygga nya skolor där behov finns Satsa på tidiga insatser för barn som är i behov av extra stöd Förebygga psykisk ohälsa bland våra elever genom satsningar…

Läs mer

Äntligen Nya Slussar

Äntligen har regeringen beslutat om nya slussar i Göta Älv. Det har varit ett stort påverkansarbete av oss Socialdemokrater regionalt. Regeringens beslut är den största satsningen på sjöfart i modern tid. Regeringens beslut innebär att infrastrukturplanen för 2018 – 2029 gällande slussarna är fastslagen. Investeringen är uppdelad på två perioder, vilket ger en trolig byggstart…

Läs mer

Medlemsmöte i Lilla Edets AK 2018 05 21

Vi försöker att träffas i vår lokal på Hantverkaregatan i Lilla Edet Tid: 2018 05 21 klockan 18.30 – 21.00 (senast) Dagordning skickas ut senare, men detta kan vi komma att behandla: Ola Johansson från Partidistriktet kommer att hjälpa oss att bli bättre på dörrknackning m.m. Vi tar upp hur vi skall förhålla oss mot…

Läs mer
facebook Twitter Email