Aktuellt

Dags för Årsmöte!

Lördagen den 16 mars är det dags för Lilla Edets arbetarekommun att hålla sitt årsmöte. Vi kommer att vara på Mötesplatsen (Hörnan på Nettohuset) och vi startar kl. 10.00 och håller på till ca 14.00. Varmt välkomna!

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte den 6 februari

Kallelse till Medlemsmöte. När: onsdag 6 februari Klockan   18.30 Var: SAP lokalen Hantverkargatan 6 Lilla Edet Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare, val av 2 rösträknare 7. Nämnder: Mål och resursplan för…

Läs mer

Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Stefan Löfven har nu rapporterat till talmannen gällande den överenskommelse som träffats mellan S, C, L och Mp. Överenskommelsen rör ett antal sakfrågor och skapar förutsättningar för en regering som kan få igenom sin budget. https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

Läs mer
facebook Twitter Email