Aktuellt

Välkommen att fira 1 maj 2019 med oss!

Läs mer

Dags för Årsmöte!

Lördagen den 16 mars är det dags för Lilla Edets arbetarekommun att hålla sitt årsmöte. Vi kommer att vara på Mötesplatsen (Hörnan på Nettohuset) och vi startar kl. 10.00 och håller på till ca 14.00. Varmt välkomna!

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte den 6 februari

Kallelse till Medlemsmöte. När: onsdag 6 februari Klockan   18.30 Var: SAP lokalen Hantverkargatan 6 Lilla Edet Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare, val av 2 rösträknare 7. Nämnder: Mål och resursplan för…

Läs mer
facebook Twitter Email