Aktuellt

Inbjudan till medlemsmöte!

Hej och välkommen till medlemsmöte den 29 oktober i Fuxernaskolans aula. Vi börjar kl 18.30 till 20.30. Se bifogad dagordning. 1 . Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Valärenden Till…

Läs mer

Medlemsmöte den 15 oktober

Kallelse till AK medlemsmöte Plats: Hantverkaregatan 6 i Lilla Edet Dag/tid: Måndag 15 oktober klockan 18.30 – 20.30   Preliminär dagordning: Val till AK styrelsen (ordförande och 2 ersättare) Val till skolgrupen (Representanter för Hjärtum-Västerlanda och Fuxerna) Val till partikongressen Val av 9 representanter till PD mötet den 12/11 på Fars Hatt i Kungälv Val…

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande

Carlos Rebelo Da Silva har aviserat att han kommer avsäga sig uppdraget som kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige den 17 oktober. Annette Fransson har blivit vald av AK styrelsen och Kommunfullmäktigegruppen att överta uppdraget som löper fram till 31 december 2018. Valet av kommunalråd för perioden 2019-2022 kommer följa den sedvanliga nominerings- och valproceduren….

Läs mer
facebook Twitter Email