Fuxerna

Medlemsmöte Lilla Edets AK 10 december i Lödöse!

Vi utser våra ombud till Partidistriktskongressen i april, samt röstar fram kandidater till uppdrag i Partidistriktet. Kallelse till Medlemsmöte. När: Måndag 10 december Lyckhem, Klockan 18.30 Var: Lyckhem, Långgatan i Lödöse, gult hus vid ICA Matkassen. Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av…

Läs mer

AK Medlemsmöte 26 november 18.30 i Lokalen, Hantverkargatan 6, Lilla Edet

Kallelse till Medlemsmöte i Lilla Edets AK Måndag 26 november i lokalen, Klockan 18.30 i lokalen Hantverkargatan 6, Lilla Edet Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Beslutspunkt Budget 2019 8….

Läs mer

Medlemsmöte Fuxerna S-förening

OBS! Nomineringsmöte

Nomineringsmöte till nämnder och uppdrag. Information om det politiska läget i kommunen Lämnar intresseanmälan till Tommy Andersson om du vill sitta i en nämnd. e-postadress är: tommy-andersson56@comhem.se Datum: 10 oktober Tid: 18:30 Plats: Hantverkaregatan 6 Välkomna Fuxerna styrelse    

Läs mer
facebook Twitter Email