Hjärtum-Västerlanda s-förening

Hjälp till Hjärtum IS ungdomsverksamhet

Vi i Socialdemokraterna i Lilla Edet vill hjälpa Hjärtum IS med ett bidrag för dom stulna pantburkarna då vi tycker att dom tillsammans gör ett bra ideellt arbete för barn och ungdomar. Därför skänker vi 4000:- till föreningens barn och ungdomsverksamhet. Fortsätt med erat fina arbete.?? Mikael Karlsson Ordf. Socialdemokraterna Lilla Edet

Läs mer

Medlemsmöte

Läs mer

Till Hjärtum-Västerlandas medlemmar för information

PARTIKAMRATER!! Den 4 Maj 2018 gick Socialdemokraterna ut med ett förslag att göra det svårare och mycket tuffare krav för människor på flykt. Länk till förslaget https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-trygg-migrationspolitik-for-en-ny-tid/ Förslaget som partiet kommit ut med går helt emot partiets grundvärderingar om allas lika värde och allas lika rättigheter. Vi Socialdemokrater i Hjärtum-Västerlanda Socialdemokratiska förening står inte bakom…

Läs mer
facebook Twitter Email