VG Regionen

Julmarknad

Välkommen att träffa Socialdemokraterna på Lilla Edets julmarknad. Kom till oss och prata om dagens sjukvård och den aktuella kommunpolitiken. Läs mer här

Läs mer

IDAG STARTAR FÖRTIDSRÖSTNINGEN!

TA CHANSEN ATT RÖSTA BORT MODERATSTYRET I VÄSTRA GÖTALANDSREGION

Fyra år av moderatstyre har blandat annat inneburit: Höjda skatter Sämre tillgänglighet, växande köer till operation och längre väntetider på akuten. Hyrpersonal och köpt vård istället för satsningar på egen personal och verksamhet. Stora underskott inom sjukvården

Läs mer

Regionrådet Lena Hult om tilläggsbudgeten

Lena Hult, regionråd, uttalar sig här om Västra Götalandsregionens tilläggsbudget 2018

Läs mer
facebook Twitter Email