EN GOD VÄLFÄRD

Vi vill bidra till att minska den isolering som kan uppstå. För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Kontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras, så att de äldre oftare möter samma personal. När det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende.

Vesna Källström

Att våra äldre oftare möter samma personal i hemtjänsten

Att hemtjänsten och insatserna på äldreboenden inte ska vara
  begränsade till det allra nödvändigaste

Utveckla och kvalitetssäkra äldre- och handikappomsorgen i samverkan
med brukare, anhöriga, organisationer och anställda

 

 

 

facebook Twitter Email