Hela Sverige behöver kultur och kreativitet

Bild för -

Socialdemokraterna föreslår:

  • Fri entré till regionala museer. Fri entré till statliga museer blev en stor publiksuccé. Nu vill vi utvidga reformen till fler museer i hela landet.
  • Fler mötesplatser som är fredade från kommersiella intressen. Vi vill fördubbla stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.
  • Ökade resurser till regionala och lokala kulturverksamheter. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi höja anslaget till kultursamverkansmodellen.

Ta ställning för ett starkare samhälle – rösta på Socialdemokraterna den 9 september!

facebook Twitter Email