IDAG STARTAR FÖRTIDSRÖSTNINGEN!

TA CHANSEN ATT RÖSTA BORT MODERATSTYRET I VÄSTRA GÖTALANDSREGION

Fyra år av moderatstyre har blandat annat inneburit:

  • Höjda skatter
  • Sämre tillgänglighet, växande köer till operation och längre väntetider på akuten.
  • Hyrpersonal och köpt vård istället för satsningar på egen personal och verksamhet.
  • Stora underskott inom sjukvården

facebook Twitter Email