Inbjudan till medlemsmöte!

Hej och välkommen till medlemsmöte den 29 oktober i Fuxernaskolans aula. Vi börjar kl 18.30 till 20.30. Se bifogad dagordning.

1 . Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Godkännande av dagordning
4. Upprop och justering av röstlängd
5. Fastställande av nomineringstid
6. Val av 2 justerare
6. Val av 2 rösträknare
7. Valärenden
Till kommunala nämnder och styrelser
8. Information
– valprocessen till PK 2019
– samarbete med V
– öppet forum
– studieupptakten 19-20/10
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Med vänlig hälsningar

Margit Hvid
Ordförande arbetarekommunen

facebook Twitter Email