Kommunstyrelsens ordförande

Carlos Rebelo Da Silva har aviserat att han kommer avsäga sig uppdraget som kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige den 17 oktober. Annette Fransson har blivit vald av AK styrelsen och Kommunfullmäktigegruppen att överta uppdraget som löper fram till 31 december 2018.

Valet av kommunalråd för perioden 2019-2022 kommer följa den sedvanliga nominerings- och valproceduren.

 

facebook Twitter Email