Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Socialdemokraterna Lilla Edet

Ordförande Margit Hvid

Kassör: Stig Hvid
stig_hvid@live.se

Studieorganisatör: 

Facklig-politisk ledare:  Kristian Hermansson
070-4744377

E-postadressen till arbetarekommunen: sap.lillaedet@gmail.com

facebook Twitter Email