Medlemsmöte den 15 oktober

Kallelse till AK medlemsmöte

Plats: Hantverkaregatan 6 i Lilla Edet

Dag/tid: Måndag 15 oktober klockan 18.30 – 20.30

 
Preliminär dagordning:
Val till AK styrelsen (ordförande och 2 ersättare)
Val till skolgrupen (Representanter för Hjärtum-Västerlanda och Fuxerna)
Val till partikongressen
Val av 9 representanter till PD mötet den 12/11 på Fars Hatt i Kungälv
Val av kommunrevisor
Valanalys och aktuellt politiskt läge
Samarbete med V, fördelning av kommunala poster
Hur upplevde du valarbetet? Eftervalsdiskussion
Info om öppet forum (Se bifogat dokument)
Info om hur valet till partikongressen är tänkt (Se bifogat dokument)
Övriga frågor
Med vänlig hälsningar
Carin Thorén Hansson
Vice ordförande AK styrelsen
facebook Twitter Email