Medlemsmöte i Lilla Edets AK 2018 05 21

Vi försöker att träffas i vår lokal på Hantverkaregatan i Lilla Edet
Tid: 2018 05 21 klockan 18.30 – 21.00 (senast)
Dagordning skickas ut senare, men detta kan vi komma att behandla:

Ola Johansson från Partidistriktet kommer att hjälpa oss att bli bättre på dörrknackning m.m.
Vi tar upp hur vi skall förhålla oss mot varandra – respekt, solidaritet, jämlikhet
Bemanning av valberedningen
Mål och Resursplan för Kommunen 2019

Välkomna

facebook Twitter Email