Medlemsmöte Lilla Edets AK 10 december i Lödöse!

Vi utser våra ombud till Partidistriktskongressen i april, samt röstar fram kandidater till uppdrag i Partidistriktet.

Kallelse till Medlemsmöte.
När: Måndag 10 december Lyckhem, Klockan 18.30
Var: Lyckhem, Långgatan i Lödöse, gult hus vid ICA Matkassen.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Godkännande av dagordning
4. Upprop och justering av röstlängd
5. Fastställande av nomineringstid
6. Val av 2 justerare, val av 2 rösträknare
7.a Motioner till PD-Kongressen 2019       b. Utvärdering av valrörelsen
8. Valärenden:
* Nomineringar till distriktsstyrelsen 2019
* Ombud till distriktskongressen 2019.04.13
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald för att du skall ha rösträtt,
(senast 14 dagar innan val).
Välkomna!
Med vänliga hälsningar
Margit Hvid
Ordförande arbetarekommunen

Dessutom mys, skinkmacka och lussekatt!

facebook Twitter Email