Miljardtillskott till Sveriges landsbygdskommuner

Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraterna vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det handlar om att bygga ett starkare samhälle och trygga välfärden också på landsbygden.

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater har presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid, för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sveriges ekonomi är urstark. Vi har vänt budgetunderskott till överskott och investerat i välfärden. Arbetslösheten har minskat. Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta som någonsin har uppmäts i EU. 300 000 fler svenskar går till jobbet nu jämfört när den S-ledda regeringen tillträdde för snart fyra år sedan.

Vi vill att det välstånd vi byggt upp ska komma alla till del. Vi har under mandatperioden genomfört mångmiljardsatsningar på bredband, stoppat butiksdöden i landsbygderna och utökat den offentliga servicen på landsbygden. Flera myndigheter har utlokaliserats från Stockholm till övriga delar av landet. Socialdemokraterna står för att människor ska kunna bo och leva i hela landet.

Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att minska klyftan mellan stad och land. Vi vill därför tillskjuta 2 miljarder kronor årligen till de 179 mindre landsbygdskommuner som har färre än 30 000 invånare. I Lilla Edet innebär detta 11,6 miljoner kronor. De nya resurserna kommer inte att öronmärkas – det är lokalt som man vet bäst var tillskottet gör bäst nytta.

Den 9 september står vi inför ett vägval om hur vi använder Sveriges ekonomiska styrka. Ska våra gemensamma resurser gå till skattesänkningar till de rikaste eller ska vi bygga ett starkare samhälle där man kan bo, leva och växa i hela landet?

 

En röst på socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

facebook Twitter Email