Nomineringar till Distrikts- styrelsen och kongressen 2018

 

Den 11 december är sista dag att skicka in motioner till distriktskongressen, nomineringar till distriktsuppdrag samt ombud till distriktskongressen 7-8 april.

Nomineringar till

Uppdrag i partidistriktet som skall välja på ett år

–  ordförande

–  14 styrelseledamöter

–  3 revisorer

– 3 revisorssuppleanter

–  1 ledamot (förutom PD-ordförande) västsvenska styrelsen

–  1 ersättare västsvenska styrelsen

– 10 ledamöter med 10 ersättare till västsvenska representantskapet

 

Ombud till distriktskongressen

–  8 ledamot (Representationsreglerna är desamma till både höstmötet och distriktskongressen)

Motioner

–  Sista dag att skicka in motioner till distriktskongressen skall vara inskickad till arbetarekommunens epostadress: sap.lillaedet@gmail.com senaste den 11 december 2017.

Har du funderingar eller frågor så ta kontakt med mig.

Annette Fransson 0704770408

facebook Twitter Email