Medlemsmöte

Välkomna på medlemsmöte i Arbetarekommunen 17.10.19 kl. 19.00 Plats vår lokal på Hantverkaregatan 6 Lilla Edet På dagordningen bl. annat: nomineringar och Aktuell politik. Välkomna önskar styrelsen

Läs mer

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Den 22/8 hade vi utbildningsnämndsmöte. En av de viktigaste frågorna på dagordningen för oss inom S gällde Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA).  Förvaltningen har gjort ett gediget arbete med att kartlägga behovet genom att skicka ut en enkät till 1314 vårdnadshavare och även genomfört intervjuer med andra kommuner som erbjuder BOA. Det är ingen tvekan om…

Läs mer

Nomineringar OSA 190913

Hej partivänner och medlemmar. Vi har fått 2 nya platser att nominera ledamöter till.OBS, mycket kort om tid. Vår valberedning måste ha nomineringarna senast 13.9-2019!Vi skall nominera och välja till följande uppdrag: Etikprövningsmyndigheten (tidigare nämnd):Socialdemokraterna har 4 ledamöter. Gemensam styrelse för Kultur i Väst och Västarvet:Socialdemokraterna har 3 ledamöter och 2 ersättare. Eftersom vi fick detta uppdrag igår…

Läs mer
facebook Twitter Email