Trevlig sommar

Läs mer

1 Maj 2020

Följ oss på facebook för ett digitalt firande. facebook: Socialdemokraterna Lilla Edet och Socialdemokraterna Göteborgsområdet

Läs mer

Viktigt meddelande

Med anledning av det rådande läget i Sverige med Coronaviruset och dess konsekvenser så genomför nu kommunen flera åtgärder för att säkerhetsställa att kommunens demokratiska funktioner fungerar.   Gruppledarna i samtliga partier som är valda till kommunfullmäktige har kommit överens om en kvittering av antalet tjänstgörande ledamöter på nästkommande kommunfullmäktige. Tjänstgörande kommer vara 16 ledamöter…

Läs mer
facebook Twitter Email