För oss socialdemokrater kommer alltid välfärden först.

S vill ge Sjukhusen i Väster över 80 miljoner mer i år!

Pandemin har gjort att många får vänta på vård eller operation i vår region. En vårdkö som tidigare var lång har blivit ännu längre. Samtidigt har den S-ledda regeringen skickat mer pengar till regionerna för att förstärka sjukvården mer än någon tidigare regering gjort.

Det gäller under pandemin, men det gällde också innan den. Så varför går då Sjukhusen i Väster (SV), dvs Alingsås Lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus – och de övriga sjukhusen i hela regionen back?

Varför sitter de år efter år med sparbeting och krav på att minska personalen?
För att den Grönblå ledningen underfinansierar sjukvården är det enkla svaret.

De historiskt stora statsbidragen från regeringen är huvudskälet till att regionen gick nästan 2 miljarder plus förra året. Men sjukhusen går minus – drygt 70 miljoner för sjukhusen i Väster till och med mars –samtidigt som köerna växer och vårdpersonalens löner fortsätter att halka efter vad deras kollegor i andra regioner tjänar. Det är fullkomligt oacceptabelt! Vårdens pengar ska gå till vår gemensamma vård.

Nu har Socialdemokraterna i regionen lyckats driva beslut om att ytterligare 1 miljard kronor förs över från den centrala kassan och till regionens sjukhus, till nytta för patienter och personal.

För SU:s del handlar det om ett tillskott på över 500 miljoner kronor i år. Detta kallar M-styret för ”ansvarslöst agerande” och kommer att göra vad de kan för att stoppa det. Vi kallar det för vad det är: Ett första steg för att åter bygga upp vår gemensamma sjukvård, där vård ges utifrån behov och på jämlika villkor, och där personalen ges möjlighet att få rimliga arbetsvillkor.

För oss socialdemokrater kommer alltid välfärden först.

Gitte Jensen, Mats Eriksson, Madeleine Librén

facebook Twitter Email