Satsningar på ökad trygghet och studiero för att höja skolresultaten

Vi har tagit ett prioriterat inriktningsbeslut att år 2025 ska våra skolor tillhöra de 25 % som visar bäst resultat i Sverige!

Men det finns några utmaningar på vägen som vi måste arbeta med. Lärarbristen är en av våra största utmaningar, för att vi ska behålla och rekrytera de bästa pedagogerna ska vi satsa på att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Våra pedagoger ska fokusera på att undervisa. Det är viktigt att våra elever och lärare känner att det finns trygghet och studiero i våra skolor. För att realisera detta vill vi skapa ett team med personal från skolan, kultur och fritidsnämnden och individnämnden med kompetens som kan stötta i skolan och även erbjuda en meningsfull fritid. Vi vill också investera i säkrare trafikmiljöer kring våra förskolor och skolor. Vi vill även genomföra ett upprustningsprogram för alla befintliga skollokaler och utemiljöer. För att klara det ökande barn och elevunderlaget måste fler förskoleavdelningar öppnas och nya skolor byggas där behov finns.

facebook Twitter Email