Socialdemokraterna Lilla Edets kandidater till kommunfullmäktige 2022 – 2026

 1. Mona Burås Dieng, Hjärtum
 2. Carlos Rebelo Da Silva, Göta
 3. Anne-Lie Palm, Västerlanda
 4. Kristian Hermansson, Ström
 5. Madeleine Librén, Ström
 6. Martin Rapp, Hjärtum
 7. Ann-Katrin Johannsson, Lilla Edet
 8. Mats Eriksson, Prässebo
 9. Margit Ursin Hvid, Lödöse
 10. Peter Jonsson, Hjärtum
 11. Vesna Källström, Lilla Edet
 12. Andreas Quiroz Jansson, Hjärtum
 13. Carmen Aulin-Rodén, Göta
 14. Philip Gümüscü, Lilla Edet
 15. Ankie Hedlund, Lilla Edet
 16. Mikael Karlsson, Lödöse
 17. Hilde Andersson, Ström
 18. Kjell Johansson, Nygård
 19. Susanna Quiroz Jansson, Hjärtum
 20. Tommy Andersson, Lilla Edet
 21. Martina Norberg, Nygård
 22. Anders Johansson, Göta
 23. Gitte Jensen, Hjärtum
 24. Göran Sühl, Utby
 25. Lena Olofsson, Nygård
 26. Bert Åkesson, Lilla Edet
 27. Liselott Spetz, Prässebo
 28. David Enlund, Lilla Edet
 29. Kerstin Åkesson, Lilla Edet
 30. Victoria Eriksson, Prässebo
facebook Twitter Email