Val-knack2022SAP_LET4

Våra utbildningar 2023

Medlemsutbildning steg 1, anordnas av AK Lilla Edet

Medlemsutbildning är till för att ge dig som medlem verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap.

Medlemsutbildningarna vänder sig till alla som vill lära sig mer om historia, ideologi och organisation.

Målgrupp Medlem

Kursstart Torsdag 12e januari

Ledarskapsutbildning steg 1, anordnas av AK Lilla Edet

Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår värdegrund! Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också för varandra.

Denna utbildning ska erbjudas till alla som fått ett ledaruppdrag i eller åt partiet.

Ledarutbildning steg 1 innehåller bland annat:

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation 
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ideologi och värderingar
  • Retorik
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

Målgrupp Nämndledamot 

Kursstart Datum kommer senare

För mer information och anmälan e-post studieansvarig.sap.lillaedet@gmail.com

Fler utbildningar och datum publiceras under våren 2023

facebook Twitter Email