Styrelsemöte Lilla Edets AK tisdag 210427

SAP lokalen/ZOOM Tid 18.00 – 21.00 Ha koll i din mejlbox efter kallelse och möteslänk!

Margit har sytt duken i lokalen!

Meddela om du vill närvara fysiskt i lokalen, eller har förhinder att delta
Svara på kallelsemejlet eller kontakta Margit Hvid på 0736222030 eller margit.hvid@gmail.com

För att hålla mötet till den utsatta tiden:
Anmäl punkter till dagordningen senast lör 24/4 -21. Skicka gärna material till mötet senast sö 25/4 kl 16 för inläsning. Ha koll på din inbox efter handlingar och kompletteringar till mötet.

På dagordningen bla:
Nomineringar, aktuell politik (kommun, region) kongressmotioner, studier och mycket mycket mer. Det är en gedigen dagordning, så vi ber alla hjälpas åt med att föra mötet framåt.

Närmare information till kallade finns i mejl från ordförande.
Varmt välkomna!

facebook Twitter Email