Visar alla poster med taggen:medlemmar

Inbjudan till medlemsmöte!

Hej och välkommen till medlemsmöte den 29 oktober i Fuxernaskolans aula. Vi börjar kl 18.30 till 20.30. Se bifogad dagordning. 1 . Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Valärenden Till…

Läs mer

Dessa blev valda till gruppledare för 2019-2022

Gruppledare som valdes på medlemsmötet den 17 december för tiden 2019-2022 – Kommunstyrelsen/kommunalråd – Carlos Rebelo Da Silva, Lilla Edet – Miljö och byggnadsnämnden – Johan Nicklasson, Hjärtum – Utbildningsnämnden – Carin Thorén Hansson, Lödöse – Omsorgsnämnden – Vesna Källström, Lilla Edet – Individnämnden – Minna Salow, Lilla Edet – Tekniska nämnden – Uno Ekberg, Lödöse…

Läs mer

Flyttat medlemsmöte!

Mötet är flyttat till söndag den 17 december 17.00 i Folkets Hus! Måndag den 4 december klockan 18:30 till 21:00 träffas vi i Folkets Hus, Lilla Edet. 1.Mötets öppnande. 2.Val av sekreterare 3.Godkännande av dagordningen 4.Fastställande av nomineringstid 5.Upprop och justering av röstlängd 6.Val av tre justerare 7.Val av tre rösträknare. 8.Informationspunkt 1.Aktuell politiska frågor   Carlos Rebelo…

Läs mer
facebook Twitter Email