Visar alla poster med taggen:medlemsmöte

Medlemsmöte AK 28 april!

Påminnelse: Medlemsmöte onsdag 28 april kl 18-21. (Se kallelse & länk i mail från den 15 apr. 2021)

Hej kamrater. Nu är det dags för medlemsmöte i AK. Huvudfrågan är ju självklart MOR 2022. Dag: 28.4-21 kl 18.00-21.00 Plats ZOOM eller fysiskt i lokalen. OBS! Meddela Margit på 0736222030 om ni vill närvara fysiskt!

Läs mer

Medlemsmöte Lilla Edets AK 10 december i Lödöse!

Vi utser våra ombud till Partidistriktskongressen i april, samt röstar fram kandidater till uppdrag i Partidistriktet. Kallelse till Medlemsmöte. När: Måndag 10 december Lyckhem, Klockan 18.30 Var: Lyckhem, Långgatan i Lödöse, gult hus vid ICA Matkassen. Förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av…

Läs mer

Inbjudan till medlemsmöte!

Hej och välkommen till medlemsmöte den 29 oktober i Fuxernaskolans aula. Vi börjar kl 18.30 till 20.30. Se bifogad dagordning. 1 . Mötets öppnande 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop och justering av röstlängd 5. Fastställande av nomineringstid 6. Val av 2 justerare 6. Val av 2 rösträknare 7. Valärenden Till…

Läs mer
facebook Twitter Email