Visar alla poster med taggen:Nominergar

Nomineringar till Distrikts- styrelsen och kongressen 2018

  Den 11 december är sista dag att skicka in motioner till distriktskongressen, nomineringar till distriktsuppdrag samt ombud till distriktskongressen 7-8 april. Nomineringar till Uppdrag i partidistriktet som skall välja på ett år –  ordförande –  14 styrelseledamöter –  3 revisorer – 3 revisorssuppleanter –  1 ledamot (förutom PD-ordförande) västsvenska styrelsen –  1 ersättare västsvenska styrelsen –…

Läs mer
facebook Twitter Email