Till Hjärtum-Västerlandas medlemmar för information

PARTIKAMRATER!!

Den 4 Maj 2018 gick Socialdemokraterna ut med ett förslag att göra det svårare och mycket tuffare krav för människor på flykt.

Länk till förslaget

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-trygg-migrationspolitik-for-en-ny-tid/

Förslaget som partiet kommit ut med går helt emot partiets grundvärderingar om allas lika värde och allas lika rättigheter. Vi Socialdemokrater i Hjärtum-Västerlanda Socialdemokratiska förening står inte bakom detta och kommer inte ställa oss bakom denna nya migrationspolitik. Vi kommer att kämpa för att alla som kommer in i Sveriges land ska uppleva en humanitär migrationspolitik där alla har samma rättigheter, ingen sätts åt sida, alla är lika mycket värda.

Det partiet föreslår kan ses som en desperat handling för att få tillbaka väljare från SD, men det kommer istället att förvärra för Socialdemokratin på det sätt att vi inte kommer stå för våra grundvärderingar, att vi vill ta efter SD migrationspolitik.

Hjärtum-Västerlanda Socialdemokratiska förening kommer aldrig att verka för en Sverigedemokratisk migrationspolitik!

Förslaget går även emot en bifallen motion tagen på kongressen 2017 där det bland annat står följande “Människor som beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska inte enbart erbjudas rätten att uppehålla sig på svenskt territorium – de ska ges goda förutsättningar att snabbt etablera sig, göra Sverige till sitt land, bli delaktiga i samhällslivet samt vara med och påverka samhällsutvecklingen. För att säkra jämlika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla svenskar – oavsett bakgrund”.

Socialdemokratiska sidoorganisationer har starkt kritiserat partiledningen för detta förslag till en ny migrationspolitik och vi i Hjärtum-Västerlanda kommer stå bakom den kritik som riktas mot partiledningen och vår förening kommer verka för en jämlik och rättvis migrationspolitik för var och en.

Läs också brevet på vår hemsida

Hjärtum – Västerlanda s-förening

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Hjärtum-Västerlanda socialdemokratiska förening

 

facebook Twitter Email