Flyttat medlemsmöte!

Mötet är flyttat till söndag den 17 december 17.00 i Folkets Hus!

Måndag den 4 december klockan 18:30 till 21:00 träffas vi i Folkets Hus, Lilla Edet.

1.Mötets öppnande.

2.Val av sekreterare

3.Godkännande av dagordningen

4.Fastställande av nomineringstid

5.Upprop och justering av röstlängd

6.Val av tre justerare

7.Val av tre rösträknare.

8.Informationspunkt

1.Aktuell politiska frågor   Carlos Rebelo Da Silva

1.Organisationsplan (arbetsmaterial)

2.Revisionsrapporten

9.Val av gruppledare 2018-2022

1.Kommunstyrelsen/kommunalråd

2.Fullmäktigegruppen/fullmäktigeordförande

3.Miljö och byggnadsnämnden

4.Utbildningsnämnden

5.Omsorgsnämnden

6.Individnämnden

7.Tekniska nämnden

8.Kultur och fritidsnämnden

9.Överförmyndarnämnden

10.Valnämnden

11.LEFAB

12.Edetshus

10.Övriga frågor

11.Mötets avslutande

 

facebook Twitter Email