Välkomna till medlemsmöte den 6 februari

Kallelse till Medlemsmöte.

När: onsdag 6 februari Klockan   18.30

Var: SAP lokalen Hantverkargatan 6 Lilla Edet

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av sekreterare

3. Godkännande av dagordning

4. Upprop och justering av röstlängd

5. Fastställande av nomineringstid

6. Val av 2 justerare, val av 2 rösträknare

7. Nämnder:

  • Mål och resursplan för nämnderna, 2019

8. Valärenden:

  • Val till överförmyndarnämnden
  • Ev. övriga val

9. 1 Maj

10. Verksamhetsplan 2019

11. Övriga frågor

12. Mötets avslutande

Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald för att du skall ha rösträtt,

(senast 14 dagar innan val).

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Margit Hvid

Ordförande arbetarekommunen

facebook Twitter Email