Kommunalt handlingsprogram

FÖR ALLAS BÄSTA - I HELA KOMMUNEN

Vi har lyckats utveckla Lilla Edet till en tillväxtkommun. Detta är ett

arbete som vi vill fortsätta med. Att tillsammans skapa ett samhälle

byggt på socialdemokratiska värderingar som trygghet, solidaritet

och rättvisa. Ordning och reda i ekonomi är förutsättning för

utveckling och vi har lagt grunden för detta.

Vi är ledande i Sverige när det gäller särskilt boende för våra äldre.

Detta är vi stolta över men vi vill mer!

Vi vill fortsätta arbetet att förbättra skolresultaten genom satsningar

på ökad trygghet och studiero. Våra barn och ungdomar är framtiden!

Läs hela vårt kommunala handlingsprogram här
Kommunalt handlingsprogram 2019-2022_final_15maj

Tillsammans för trygghet och utveckling

facebook Twitter Email