Mål- och Resursplan 2019

Flerårsplan för 2019 – 2020

Oppositionen Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  lämnar förslag till Mål- och Resursplan 2019, med flerårsplan 2019-2022

Mål och resursplan 2019 fullmäktige version S V

facebook Twitter Email