KF listan 2019-2022

Fullmäktigelistan för 2019 - 2022

1. Carlos Rebelo Da Silva Fuxerna
2. Carin Thoren Hansson Lödöse
3. Harry Berglund Fuxerna
4. Minna Salow Fuxerna
5. Kjell Johansson Lödöse
6. Annette Fransson Hjärtum/Västerlanda
7. Kristian Hermansson Hjärtum/Västerlanda
8. Vesna Källström Fuxerna
9. Maria Johnsson Lödöse
10. Mikael Karlsson, Lödöse
11. Tommy Andersson Fuxerna
12. Malin Edvardsson Fuxerna
13. Martina Freiholtz Lödöse
14. Johan Niklasson Hjärtum/Västerlanda
15. Sara Höglind Fuxerna
16. . Mohamad Alomahamad Hjärtum/Västerlanda
17. Lena Hållinder Berglund Fuxerna
18. Göran Sühl Fuxerna
19. Anne-Lie Palm Hjärtum/Västerlanda
20. Stig Hvid Lödöse
21.Margit Hvid Lödöse
22. Anders Johansson Fuxerna
23.Gitte Jensen Hjärtum/Västerlanda
24. Dennis Dahlqvist Fuxerna
25. Malin Bratt Fuxerna
26. Sven-Olof Björner Lödöse
27. Anita Andreasson Fuxerna
28. David Enlund Fuxerna
29. Ann-Katrin Johansson Fuxerna
30. Mats Eriksson Nygård/Prässebo
31. Rose-Marie Björner Lödöse
32. Bert Åkesson Fuxerna
33. Kerstin Åkesson Fuxerna
34. Dennis Lindberg Hjärtum/Västerlanda
35. Anita A Björk Fuxerna
36. Thomas Bratt Fuxerna
37. Ann-Kristin Hedlund Fuxerna
38.Marianne Hodeland Da Silva Fuxerna
39.Sara Liljeros Hjärtum/Västerlanda
40. Pernilla Fredholm Hjärtum/Västerlanda

facebook Twitter Email