KF listan 2019-2022

Fullmäktigelistan för 2019 - 2022

1. Carlos Rebelo Da Silva Fuxerna
2. Carin Thoren Hansson Lödöse
3. Harry Berglund Fuxerna
4. Minna Salow Fuxerna
5. Uno Ekberg Lödöse
6. Annette Fransson Hjärtum/Västerlanda
7. Kristian Hermansson Hjärtum/Västerlanda
8. Vesna Källström Fuxerna
9. Kjell Johansson Nygård/Prässebo
10. Maria Johnsson Lödöse
11. Mikael Karlsson Nygård/Prässebo
12. Malin Edvardsson Fuxerna
13. Tommy Andersson Fuxerna
14. Martina Freiholtz Lödöse
15. Johan Niklasson Hjärtum/Västerlanda
16. Sara Höglind Fuxerna
17. Mohamad Alomahamad Hjärtum/Västerlanda
18. Lena Hållinder Berglund Fuxerna
19. Göran Sühl Fuxerna
20. Anne-Lie Palm Hjärtum/Västerlanda
21. Stig Hvid Lödöse
22. Margit Hvid Lödöse
23. Anders Johansson Fuxerna
24. Gitte Jensen Hjärtum/Västerlanda
25. Dennis Dahlqvist Fuxerna
26. Malin Bratt Fuxerna
27. Sven-Olof Björner Lödöse
28. Anita Andreasson Fuxerna
29. David Enlund Fuxerna
30. Ann-Katrin Johansson Fuxerna
31. Mats Eriksson Nygård/Prässebo
32. Rose-Marie Björner Lödöse
33. Bert Åkesson Fuxerna
34. Kerstin Åkesson Fuxerna
35. Dennis Lindberg Hjärtum/Västerlanda
36. Anita A Björk Fuxerna
37. Thomas Bratt Fuxerna
38. Ann-Kristin Hedlund Fuxerna
39. Marianne Hodeland Da Silva Fuxerna
40. Sara Liljeros Hjärtum/Västerlanda
41. Pernilla Fredholm Hjärtum/Västerlanda

facebook Twitter Email