KF listan 2019-2022

Fullmäktigelistan för 2019 - 2022

1. Carlos Rebelo Da Silva Fuxerna                                                                                                                             

2. Carin Thoren Hansson                                                                                                                           

3. Harry Berglund Fuxerna                                                                                      

4. Minna Salow

5. Uno Ekberg 

6. Annette Fransson Hjärtum/Västerlanda

7. Kristian Hermansson Hjärtum/Västerlanda

8. Vesna Källström Fuxerna

9. Kjell Johansson Nygård

10.Maria Johnsson Lödöse

11. Mikael Karlsson, Lödöse

12. Malin Edvardsson Fuxerna

13. Tommy Andersson Fuxerna

14. Martina Freiholtz

15. Johan Niklasson 

16.  Sara Höglind Hjärtum/Västerlanda

17. Lena Hållinder Berglund Fuxerna

18. Göran Sühl Fuxerna

19. Anne-Lie Palm Hjärtum/Västerlanda

20. Stig Hvid Lödöse

21.Margit Hvid Lödöse

22. Anders Johansson Fuxerna

23.Gitte Jensen Hjärtum/Västerlanda

24. Dennis Dahlqvist Fuxerna

25. Malin Bratt Fuxerna

26. Sven-Olof Björner Lödöse

27. Anita Andreasson Fuxerna

28. David Enlund Fuxerna

29. Ann-Katrin Johansson Fuxerna

30. Mats Eriksson Nygård/Prässebo

31. Rose-Marie Björner Lödöse

32. Bert Åkesson Fuxerna

33. Kerstin Åkesson Fuxerna

34. Dennis Lindberg Hjärtum/Västerlanda

35. Anita A Björk Fuxerna

36. Thomas Bratt Fuxerna

37. Ann-Kristin Hedlund Fuxerna

38.Marianne Hodeland Da Silva Fuxerna

39.Sara Liljeros Hjärtum/Västerlanda

40. Pernilla Fredholm Hjärtum/Västerlanda

facebook Twitter Email