Vår politik 2019-2022

Vår politik och våra politiker (Lilla Edets kommun och Västra Götalandsregionen)

För allas bästa – i hela kommunen!

Förutsättningar är :

• Socialdemokratisk regering

• Egen majoritet i Lilla Edets Kommun

• Ekonomiska förutsättningar

Lilla Edets kommun har med oss i majoritet utvecklats till en tillväxtkommun. Detta är ett arbete som vi vill fortsätta med. Att tillsammans utveckla ett samhälle byggt på socialdemokratiska värderingar som trygghet, solidaritet och rättvisa. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter för alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling, och som bygger på tillit och samarbete. Vi vill skapa ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar, utan att det skadar vår gemensamma miljö. Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver samarbete mellan människor och generationer.

Vi vill fortsätta att utveckla skolan i Lilla Edets kommun. Vi vill se ett livslångt lärande där alla människor har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet. Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga.

Vi är friskare, och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på Sveriges välstånd, liksom medvetna satsningar på en välfärd för alla. Äldre är inte en enhetlig grupp, alla är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet, eller vad de behöver få hjälp med från hemtjänsten.

Vi vill att bostaden ska vara en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader, och alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo och leva i. Vi vill fortsätta satsningen på bostadsbyggandet, och satsa på byggnation av hyresrätter som vi ser att det är efterfrågan på. Till detta ska vi vårda våra offentliga miljöer, som ska vara trygga, trevliga och tillgängliga. Invånarna ska känna stolthet över sin kommun, och tycka att det är trivsamt att vistas i de offentliga gemensamma miljöerna.

Fler jobb är grunden för allt. Därför vill vi stimulera företagande och entreprenörskap. Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Därför ska vi hjälpa dessa att expandera och att anställa fler. När Lilla Edet växer så växer ekonomin, och vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter för alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling. Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete.

Detta kommunala handlingsprogram utgör vårt ideologiska ramverk för kommande mandatperiod, och innehåller konkreta politiska förslag inom respektive politikområde.

facebook Twitter Email