Våra företrädare

På länkade sidor hittar du våra Socialdemokratiska företrädare inom Lilla Edets kommun och dess hel/eller delägda bolag samt de kommunalförbund där Lilla Edets kommun ingår.

Här finns även våra företrädare inom Västra Götalandsregionen och Svenska Kyrkan samt företrädare med en blandning av diverse övriga offentliga förtroendeuppdrag.

Namnen på våra gruppledare inom de olika uppdragen och regionpolitiker som är markerade med röd text är länkade till respektive persons officiella e-postadress, som i övrigt är uppbyggda på följande sätt: fornamn.efternamn@lillaedet.se

facebook Twitter Email