Bolag och Kommunalförbund

Här nedan presenteras våra företrädare i bolag och kommunalförbund:
Bolagsstämma Lilla Edets Fjärrvärme AB, Lefab (aktier)
Mona Burås Dieng, ersättare

Bolagsstämma AB Edethus (aktier)
Mona Burås Dieng, ersättare

Bolagsstämma Soltak AB
Kjell Johansson, ersättare

Styrelsen och revisor Lilla Edets Fjärrvärme AB, Lefab
Harry Berglund, ledamot
Stig Hvid, ersättare
Ingemar Ottosson, revisor

Styrelsen och revisor AB Edethus
Bert Åkesson, vice ordförande
Vesna Källström, ledamot
Ingemar Ottosson, revisor

Styrelsen och revisor Soltak AB
Carlos Rebelo Da Silva, ersättare
Ingemar Ottosson, lekmannarevisor

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige:
Mona Burås Dieng, ledamot
Margit Hvid, ersättare

GR styrgruppen för arbetsmarknad:
Mona Burås Dieng, ledamot

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF representation:
Mona Burås Dieng, medlemsråd
Harry Berglund, ledamot direktion

facebook Twitter Email