Kommunala nämnder

Bildningsnämnden
Våra ledamöter :

Martin Rapp
Kristian Hermansson

Våra ersättare:

Kjell Johansson

Oliva Karlsson Lexberg

Bildningsnämndens arbetsutskott
Ledamöter :

Martin Rapp

Ersättare:
Kristian Hermansson

Samhällsnämnden
Våra ledamöter:

Mona Burås, Ordförande
Anne-Lie Palm
Ann-Katrin Johansson
Våra ersättare:

Mats Eriksson

Samhällsnämndens arbetsutskott
Mona Burås, Ordförande

Ersättare :
Anne-Lie Palm, ersättare

Socialnämnden
Våra ledamöter:
Madeleine Librén
Göran Sühl
Tommy Andersson 
Våra ersättare:
Philip Gümüscü

Socialnämndens arbetsutskott
Madeleine Librén

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnden
Ledamöter:
Mona Burås
Kristian Hermansson
Anne-Lie Palm
Ersättare:
Madeleine Librén

Jävsnämnden
Ledamöter:
Margit Hvid
Ersättare:
Philip Gümüscü

Valnämnd
Ledamöter:
Kjell Johansson,  ordförande
Ersättare:
Liselott Spetz

Överförmyndarnämnd
Ersättare:


facebook Twitter Email