Kommunala nämnder

Bildningsnämnden
Våra ledamöter :

Martin Rapp, vice ordförande
Kristian Hermansson

Våra ersättare:

Stig Hvid
Harry Berglund

Bildningsnämndens arbetsutskott
Ledamöter :

Martin Rapp, vice ordförande

Ersättare:
Kristian Hermansson

Samhällsnämnden
Våra ledamöter:
Anne-Lie Palm
Lena Hållinder-Berglund
Våra ersättare:

Gitte Jensen
Mats Eriksson
Ann-Katrin Johannsson

Samhällsnämndens arbetsutskott
Ersättare :

Anne-Lie Palm

Socialnämnden
Våra ledamöter:
Madeleine Librén
Göran Sühl
Våra ersättare:

David Enlund
Mohamad Almohamad

Socialnämndens arbetsutskott
Ersättare :

Madeleine Librén

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnden
Ledamöter:
Mona Burås Dieng, vice ordförande
Ersättare:
Anders Johansson
Kjell Johansson

Jävsnämnden
Ledamöter:
Bert Åkesson, vice ordförande
Ersättare:
Margit Hvid

Valnämnd
Ledamöter:
Kjell Johansson, vice ordförande
Ersättare:
Harry Berglund

Överförmyndarnämnd
Ersättare:

Carin Thorén-Hansson

facebook Twitter Email