Lödöse-Nygård S-förening

I Lödöse S-förening samlas vi som bor i Lödöse med omnejd.

Ordförande är: Kjell Johansson
Kassör: Margit Hvid
Sekreterare: Mats Eriksson
Övriga i styrelsen är: Rose-Marie Björner och Sven-Olof Björner.
Ersättare: Monica Gjein, Maria Johnsson och Martina Norberg.

För att komma i direkt kontakt med S-Föreningen:

lodosenygard.socialdemokrater@gmail.com

 

facebook Twitter Email